Å gjøre felles

Kommunikasjon i ordets rette forstand forutsetter en felles forståelsesramme. Ordet antyder også handling – at vi faktisk gjør noe sammen når vi kommuniserer rett. Vi deler en forståelse, en intensjon, og bindes sammen i en «pakt», som resulterer i en felles handling. – Et fantastisk utgangspunkt for å uttrette store ting?

Digitalfabrikken jobber med kommunikasjon, og vi lar oss inspirere og lede av ordets rette betydning. Communicare (lat.) betyr «å gjøre felles» og beskriver den prosessen som har tankens enhet som mål.

Vi tror at det i alle bedriftens møter, enten det er med kunder, ansatte, media eller publikum, handler om å finne dette magiske koblingspunktet – communicare – der vi deler syn og gjør felles.

Ønsker du å utforske hva communicare kan bety for arbeidet med kommunikasjon i din bedrift, kontakt seniorrådgiver Petter Wilhelmsen på telefon 922 922 02 for dialog og møtebooking.

Foto: iStocphoto.com