Arbeid med hensikt

Digitalfabrikken hjelper bedrifter til hensiktsdrevet virksomhet. Vi bidrar til å forløse og kommunisere bedriftens talent i møte med markedets behov. Aristoteles sa (350 fkr.): «Der ditt talent og verdens behov krysses, ligger ditt kall (lat. hensikt)».

Vår markedsbaserte definisjon av hensikt uttrykker at det vi, etter beste evne gir, skal utgjøre en distinkt forskjell for de som trenger det. Alt vi gjør i vår bedrift skal således innholde en opplevelse av hensikt. Vi søker å finne koblingspunktet mellom talent og behov i enhver situasjon. Vi tror det er der gullet ligger. Grunnlaget for det hele, det som gir mening og samsvarer med alt og alle.

Vi tror at arbeid med hensikt er en av bedriftens aller viktigste oppgaver – fordi det vil bidra til forståelse, mening, entusiasme og retning. Det berører og inspirerer både eiere, kunder og ansatte: «Having a purpose is the difference between making a living and making a life». Hvis hensikt kan forvandle et selskap, kan dens fravær ødelegge en institusjon. Hensikt er derfor mer verdt enn noe annet.

Din bedrift & Digitalfabrikken i møte med hensikt

Kontakt oss for et uforpliktende møte der vi diskuterer hvordan hensikt kan bidra positivt i din bedrift, kontakt seniorrådgiver Petter Wilhelmsen  922 922 02 eller petter@digitalfabrikken.no.

Vårt håp er at et «koblingsmøte» med Digitalfabrikken kan inspirere til «gullfeber» og jakt på nye og meningsfulle verdier for din Bedrift. At vi kan peke på hensikt som grunnleggende konkurransefortrinn i markedskrigen – og at arbeid med hensikt starter i vårt møte med hensikt.

«Der ditt talent og verdens behov krysses, ligger ditt kall og din hensikt» Aristoteles (350 fKr).

Foto: Michael Wilhelmsen og iStockphoto.com (forsidefoto)