Derfor vil vi oppnå gode resultater sammen

Digitalfabrikken har lært mye gjennom mange års teamwork med kunder og samarbeidspartnere. Vi har et rikt erfaringsgrunnlag innen strategisk kommunikasjon og design, og har jobbet bredt og dypt med konseptutvikling og ulike kreative oppgaver. Vi har fasilitert en rekke interne prosesserer og workshops, noe som har gitt oss god forståelse for helhet og bedriftenes behov for flersidige vurderinger. Gjennom årene har vi arbeider for både internasjonale og nasjonale merkenavn, for ikke å glemme en rekke mindre bedrifter og organisasjoner.

Hele bildet

Å etablere et sterkt brand i en jungel av andre merker krever helhetsforståelse og bred kompetanse innen merkevarebygging. Vår tilnærming er strategisk og verdsetter både systematikk og innlevelse som to likeverdige suksesskriterier. Vår erfaring er at de beste idéene kommer når vi vet nok og ser helheten enkelt og klart. For å komme dit må vi innhente relevant informasjon, men like viktig er det å trekke ut essens. Strategisk forankret essens er for oss et godt grunnlag for kreativt arbeid. Et grunnlag som vi finner sammen med deg som kunde.

Langsiktighet

Digitalfabrikken ble etablert i 1989 og er heleid av Petter Wilhelmsen. I løpet av de årene vi har eksistert har vi opparbeidet oss en allsidig og rikholdig kompetanse. Vi tror det kommer våre kunder tilgode. Faktisk har vi hatt våre to største kunder i henholdsvis 25 og 15 år.

Så sant begge parter er brennende og påkoblet har vi stor tro på lange samarbeid.Det skjer en investering over tid som kan bli lønnsom. Det akkumuleres kunnskap, idéer og muligheter gjennom stadige møter, noe som ikke alltid er lett å skape i nye bekjentskap.

At vi i tillegg også har inngående kjennskap til, og konkurransedyktige løsninger for, hele prosessen gjør det praktisk mulig å legge langsiktige samarbeidsplaner. Digitalfabrikken kan utføre og lede alle ledd i en kreativ oppgave, fra rådgivning, idé og utvikling til løpende produksjon og gjennomføring.

Lidenskap

Vi har vært med i en fantastisk utvikling og fulgt med i signifikante skifter og trender som har kommet og gått. Å holde seg våken og innovativt sulten gjennom disse skiftene har vært en absolutt forutsetning for å lykkes.

Hvis vi ser oss tilbake kan vi si at det som har drevet oss er lidenskap og kjærlighet til faget. Vi er nysgjerrige og trigges av innovasjon, utvikling og potensiale. Vi føler oss priviligerte som har fått lov til å jobbe med så mange blanke ark. Fått lov til å dreie, forme, skape, påvirke i tidlige faser. ”Tenk om”, ”hva om”, ”kunne vi…” er typiske spørsmål vi har stilt, og mange ganger har kundene trodd på et slags mentalt bilde av fremtiden, en representasjon av noe som kan bli.

Denne nysgjerrigheten, og gleden ved å skape er vår viktigste kapital. Så lenge den lever trues den ikke av ny teknologi eller trendskifter. Snarere utfordres den og får ny energi.

Relasjon

Digitalfabrikken har hatt lange og dype kunderelasjoner. Vi snakker med våre kunder om fundamentale og viktige ting, og ikke minst gjør vi det i faser der bedriften står overfor store endringer. Da er det viktig med god kjemi og en felles entusiasme omkring det som skal skapes. Vi tror oppskriften for å få til dette er en sann nysgjerrighet og interesse for både mennesker og fag. Da dannes grunnlaget for gode relasjoner, et godt arbeidsklima, og ikke minst bedre resultater!

Referanser

At vi har lykkes tidligere med andre kunder er ingen garanti for at vi vil lykkes i samarbeidet med deg som ny kunde. Det er heller ikke en hvilepute for oss som byrå. Vi drives snarere av faglig interesse, og for hver gang vi lykkes med en oppgave heves listen til en nytt nivå. Allikevel forteller referansene en del om hvordan vi som byrå jobber og hvordan andre kunder opplever samarbeidet med oss. I dette ligger en viss prediksjon, det sier noe om hvorfor vi vil oppnå gode resultater sammen.

Foto: iStockphoto.com