Hva våre kunder sier om oss

At vi har lykkes tidligere med andre kunder er ingen garanti for at vi vil lykkes i samarbeidet med deg som ny kunde. Det er heller ikke en hvilepute for oss som byrå. Vi drives snarere av faglig interesse, og for hver gang vi lykkes med en oppgave heves listen til en nytt nivå. Allikevel forteller referansene en del om hvordan vi som byrå jobber og hvordan andre kunder opplever samarbeidet med oss. I dette ligger en viss prediksjon, det sier noe om hvorfor vi vil oppnå gode resultater sammen.

anitahegge

«Som kunde søker vi et kommersielt Columbi egg. Det Digitalfabrikken gjør har alltid en strategisk forankring og et konseptuelt fokus.»

Anita Hegge, Tidl. markedssjef i Skagerak Energi

Strategisk forankring. Det meste av det Digitalfabrikken bidrar med har en strategisk forankring og et konseptuelt fokus. Her tar de sjelden short-cuts, derfor blir også resultatene gode. Som kunde søker vi alltid et kommersielt Columbi egg. Dette sier Anita Hegge som har samarbeidet med Digitalfabrikken i forbindelse med flere større prosjekter, blant annet utvikling av visuell identitet, kreative kampanjer og interne prosesser med RankBoard som verktøy.

En god investering. Oppgavene kan variere i omfang, og for oss har det alltid vært en god investering å legge en del grunnleggende rammer i tidlige faser. Det gir oss et fleksibelt sett av verktøy som kan skaleres i takt med løpende markedsføringsoppgaver. Vi opplever at dette er tidsbesparende, økonomisk og ikke minst klargjørende med tanke på intern og ekstern kommunikasjon.

Konseptuell forståelse. Anita Hegge har flere positive samarbeiderfaringer med Digitalfabrikken men vil allikevel fremheve en viktig faktor hun verdsetter høyest: – Kombinasjonen av konseptuell forståelse og skalerbare leveranser er for oss gull verdt.


therese

«Digitalfabrikken har vært en strategisk partner helt siden 1995 og deltatt i DNB Eiendoms betydelige utvikling.»

Therese Frogner-Sverre, Leder for forretningsutvikling i DNB Eiendom

Høy klasse. Norges beste boligsalgskonsept! Det sier Therese Frogner-Sverre om Residens. – Digitalfabrikken har vært en strategisk partner helt siden 1995 og deltatt i DNB Eiendoms betydelige utvikling. Et langsiktig og helhetlig samarbeid har bidratt til hands-on oppgaveløsing, strategisk kontinuitet og god økonomi, sier Frogner-Sverre som er leder for forretningsutvikling i DNB Eiendom.

Gullmeglerprisen. Residens-konseptet er initiert og utviklet av Digitalfabrikken har bidratt til å gi oss et godt grep om det attraktive høysegmentet. Therese Frogner-Sverre har vært DNB Eiendoms prosjektansvarlig helt siden starten og er tilfreds med utviklingen av  merkenavnet. – Kritiske suksessfaktorer ved oppstart var for oss hvorvidt konseptet var kommersielt og praktisk gjennomførbart. Det holdt ikke med en god idé alene, det måtte være strategisk forankret, salgbart, og ikke minst operativt pålitelig for våre 500 meglere. Digitalfabrikkens kompetansemiks med strategisk forståelse, fokus på kreativ utvikling og erfaren produksjonskapasitet var en viktig suksessfaktor i så måte, sier hun.

– Selv om det i vår bransje har blitt en rivende utvikling med tanke på markedsføringen av boliger er det allikevel ingen konkurrenter som til nå har fått til et tilsvarende godt konsept med gjennomgående skreddersøm av redaksjonelt innhold og profesjonelt design. Vi tør påstå at Residens er Norges beste boligsalgskonsept. Mye av æren for dette må vi tilkjenne Digitalfabrikken, avslutter Frogner-Sverre.


anders

«Digitalfabrikken har vært en god og langsiktig strategisk partner for oss innenfor flere ulike fagfelt.»

Anders Rognlien, Rådgiver i Yara

Knowledge grows. Digitalfabrikken har vært en god og langsiktig strategisk partner for oss innenfor flere ulike fagfelt, sier Anders Rognlien som er rådgiver i Yara. – Blant annet i forbindelse med utvikling av nytt konsept for Gjødselaktuelt og en rekke ulike kreative kampanjer gjennom årene. Rådgivning innen merkevarebygging og fasilitering av interne prosesser har også vært viktige milepæler i vårt samarbeid. Da har vi i fellesskap lagt grunn for sentrale kommunikasjonskonsept og ikke minst etablert en intern forankring og felles forståelse.

Gjødselappen. Digitalfabrikken og deres samarbeidspartner Screenparter har hjulpet oss med utviklingen av vår første app – Gjødsel. Dette ble et godt verktøy for våre kunder og ikke minst ble den lagt merke til internt, der mobile applikasjoner ble satt på dagsorden for alvor. Vi opplevde at deres workshop, Mindapp™, som vi gjennomførte i forkant av utviklingen var et viktig verktøy mtp. å avdekke bedriftens forretningsmessige og strategiske potensiale for bruk av apps.


«Vi fikk hjelp til å avdekke og rangere verdier, egenskaper, personlighet og unike salgsfortrinn. Men ikke minst bidro det til felles forståelse og forankring internt. Mye av den tenkningen har vi tatt med oss i videre prosesser.»

Jon Erling Skarsholt, tidl. markessjef, Human Care.

Helhetsforståelse er viktigst – Evnen til å se helhet handler om å hjelpe oss som kunde til å være konsistente og alltid ha en rød tråd i det vi gjør, sier Jon Erling Skarsholt i Human Care. Han forteller at RankBoard™-prosessen de gjennomførte sammen med Digitalfabrikken for noen år tilbake bidro til bevisstgjøring omkring selskapets prioriterte ressurser og fortrinn.
– Det var en veldig allright måte å starte et samarbeid på. Ikke minst fordi vi var en stor gjeng fra vårt selskap, både ledere og ansatte, som ble tatt ut av vår hverdag og utfordret til å tenke på en ny og kreativ måte. Vi fikk hjelp til å avdekke og rangere verdier, egenskaper, personlighet og unike salgsfortrinn. Men ikke minst bidro det til felles forståelse og forankring internt. Mye av den tenkningen har vi tatt med oss i videre prosesser, sier Skarsholt.

En investering – Et byråsamarbeid som utvikler seg over tid er en investering både for oss som kunde og reklamebyrået. Kjemi, felles forståelse, tillit og god kjennskap til bedriften bidrar til bedre resultater, forutsigbarhet, og ikke minst effektivitet og høy score med tanke på kost/nytte. Et byråsamarbeid som fungerer blir etterhvert både billigere og bedre for bedriften, slik jeg vurderer det, avslutter Jon Erling Skarsholt.


Solrun

«Mange års samarbeid med Digitalfabrikken har vært en fornøyelse.»

Solrun Hjelleflat, CEO/Konsernsjef, Aurland Ressursutvikling

Høyt servicenivå. Mange års samarbeid med Digitalfabrikken har vært en fornøyelse. Med strategitankegang som fundament og stor interesse for din bedrift, blir arbeidet forankret og tidsriktig fremstilt.  I tillegg til å utvise høy profesjonalitet er det veldig hyggelige ansatte å jobbe sammen med – høyt servicenivå!

Helhetlig partner. Digitalfabrikken har bistått  både med utviklingen av logo, grafisk profil og bidratt strategisk i forbindelse med merkevarebygging, både ved struktur og konseptualisering til ulike selskaper og prosjekt. I tillegg til produksjon av omdømmemagasin og annet markedsmateriell.


Andre2

«Dette fungerte meget godt og ble således en bevisstgjørende prosess for oss alle.»

André Ekdahl, HR direktør Human Care (tidl. daglig leder Løft AS)

RankBoard. Vårt utgangspunkt for prosessen med Digitalfabrikken var å styrke samhandlingen på tvers av avdelingene. Vi ønsket å utvikle vår kultur, og etablere et felles grunnlag for god kommunikasjon. I tillegg til dette la RankBoard-prosessen til rette for systematisk jobbing med bedriftens merkevaregrunnlag. Vi var 14 medarbeidere fra vår organisasjon som var samlet over to arbeidsdager i lokalene til Digitalfabrikken. Dette fungerte meget godt og ble således en bevisstgjørende prosess for oss alle. Vi fikk gått i dybden i viktige spørsmål, diskutert og fattet retningsgivende beslutninger.

Nye muligheter. Resultatet av prosessen ga oss et godt grunnlag for arbeid med kommunikasjon internt og eksternt i bedriften. Den utløste også vårt nye slagord – nye muligheter.


Geir3

«For oss i Consept Eiendom har samarbeidet med Digitalfabrikken vært en spennende reise.»

Geir Olsen, Markedsansvarlig i Consept Eiendom

Gode referanser. Consept Eiendom valgte Digitalfabrikken blant annet som følge av selskapets gode referanser i markedet. Digitalfabrikken er blitt en preferert samarbeidspartner fordi de har utvist profesjonalitet og en intern dynamikk som muliggjør et meget effektivt samarbeid.

Digitalfabrikken har bistått Consept Eiendom  med utviklingen av ny logo, grafisk profil og bidratt strategisk i forbindelse med merkevarebygging, både ved struktur og konseptualisering.

Spennende reise. For oss i Consept Eiendom har samarbeidet med Digitalfabrikken vært en spennende reise. Vi kan anbefale Digitalfabrikken på det sterkeste til andre som er avhengig av en dyktig og profesjonell samarbeidspartner ved utvikling og konseptualisering av markedsmateriell for større eiendomsprosjekter.

Arbeidet vi i fellesskap har gjort er blitt en god plattform for videre utvikling av markedsaktiviteter, websider og eiendomsprospekter.


 

«En fantastisk evne til å engasjere mennesker.»

Petter har en fantastisk evne til å engasjere mennesker til å delta i prosessarbeid. Han viser stor kreativitet, men evner samtidig å lytte til andres innspill uten å være fastlåst i egne ideer. Han er også gjennomførende og leverer alltid det vi har blitt enige om.

Vegard Kobberdal, leder av BOAS Eiendom og Crafting House