Lekende lette valg

Dette er strategiverktøyet som gjør de viktige valgene lekende lette! Det er utviklet som et brettspill og er et pedagogisk tilrettelagt verktøy for lederteam og arbeidsgrupper (foto: iStockphoto.com).

RankBoard (BIT – Brand Identification Tools) er et strategiverktøy som bidrar til å synliggjøre brandets (eller bedriftens) merkevareessens (brand essence). Ved å avdekke, rangere og bearbeide brandets rasjonelle og emosjonelle ressurser får man et relevant grunnlag å bygge videre på i forbindelse med oppgaver innen kommunikasjon og design.

RankBoard er utviklet som et brettspill og er et pedagogisk tilrettelagt verktøy for lederteam og arbeidsgrupper. Verktøyet er basert på et engasjerende og involverende metodisk opplegg og støtter seg på anerkjent brand management-kunnskap.

RankBoard er inndelt i to faser, rasjonell fase og emosjonell fase. I de to fasene skal gruppen(e) definere de fire grunnleggende områdene som tilsammen utgjør brandets essens.

800x800_Rankboard_RESULT

Hvorfor workshop?

  • Ulike nøkkelmedarbeidere kan tilføre perspektiv og sider vi ikke ser alene
  • Å skape sammen bygger forståelse
  • Å skape sammen bygger eierskap og legger grunnlaget for fremgang

Hvorfor RankBoard?

  • Bygger på anerkjent metode for å avdekke brand essence
  • Stiller de rette spørsmålene, til rett tid
  • System for ranking (vi må gjøre valg for å kunne kommunisere tydelig)
  • Bygger på fornuft og følelser (rasjonelle og emosjonelle oppgaver)
  • Involverer og forankrer
  • Pedagogisk og inspirerende

Hva er brand essence?

RankBoard – Discovering Brand Essence handler om å oppdage kjernen i merket (the inner core), og bearbeide de ulike sidene som beviselig påvirker og har betydning for kundenes forståelse og valg av brand.

Brand Essence er hjertet og sjelen til et merke – et merkes fundamentale natur eller kvalitet. Brad VanAuken.

Hva oppnår din bedrift ved å bruke RankBoard?

RankBoard er et strategiverktøy som bidrar til å syneliggjøre brandets (eller bedriftens/organisasjonens) positive essens. Ved å avdekke, rangere og bearbeide brandets rasjonelle og emosjonelle ressurser får man et relevant grunnlag å bygge videre på i forbindelse med oppgaver innen kommunikasjon og design.

Hvordan kan din bedrift bruke RankBoard?

I dagens overflodssamfunn kan det faktisk være viktigere å velge bort enn å etablere nytt. Spesielt i kunnskapsbedrifter og på arbeidsplasser der det eksisterer mye tilgjengelig informasjon som brukes av ulike medarbeidere, i ulike situasjoner og på ulike måter. Dette kan ofte resultere i mye, men også svak kommunikasjon.

RankBoard søker å finne essensiell kommunikasjonsverdi som skal kunne forvaltes av den enkelte ansatt og dermed bidra til tydelig, enhetlig og sterk kommunikasjon.

Gi din bedrift det som skal til for å vinne markedskrigen. Benytt deg av vårt introtilbud, og ta kontakt for en gratis konsultasjon i dag.

Philip Kotler og brand essence

RankBoard er utviklet på basis av kjent bransjekunnskap og støtter seg blant annet til merkevareeksperten Philip Kotlers teorier om brand essence.

Hvordan velge rett kommunikasjon?

I dagens overflodssamfunn kan man faktisk si at det er like viktig å velge bort som det å velge nytt.

Løft AS valgte RankBoard

RankBoard dannet grunnlaget for hva vi skulle si, og hvordan vi skulle si det, sier André Ekdahl i Løft AS. Med mye informasjon er det desto viktigere å gjøre prioriteringer.

Les mer …

La oss hjelpe deg å finne brand essence.

RankBoard er et strategiverktøy som gjør det lett å ta de vanskelige valgene, sier Petter Wilhelmsen. Han utviklet merkevareverktøyet etter å ha opplevd behovet for et struktur og forankring i ulike interne prosesser og workshops.

Infomøte

For mer informasjon med referanser, eller avtale om et uforbindtlig møte, kan du fylle inn skjema under eller kontakte byråleder Petter Wilhelmsen på mail petter@digitalfabrikken.no eller telefon 922 922 02.

«Ja, jeg vil gjerne ha en uforpliktende og kostnadsfri rådgivertime der vi diskuterer hvordan RankBoard kan bidra postivt i utviklingen av min bedrift!»

Kunnskap om bedriftens merkevareessens starter med RankBoard

If you put very few things on a page, you leave lots of room for the imagination. Dick Bruna