Byråpartner for Yara

Yara International ASA er verdens største leverandør av mineralgjødsel og bidrar til matforsyning og fornybar energi til verdens voksende befolkning. Yaras produkter bidrar også til å rense luften og eliminere giftig avfall. Selskapet har over 7 300 ansatte med virksomhet i mer enn 50 land.

«Digitalfabrikken har vært en god og langsiktig strategisk partner for oss innenfor flere ulike fagfelt, sier Anders Rognlien som er rådgiver i Yara. – Blant annet i forbindelse med utvikling av nytt konsept for Gjødselaktuelt og en rekke ulike kreative kampanjer gjennom årene. Rådgivning innen merkevarebygging og fasilitering av interne prosesser har også vært viktige milepæler i vårt samarbeid. Da har vi i fellesskap lagt grunn for sentrale kommunikasjonskonsept og ikke minst etablert en intern forankring og felles forståelse.» Anders Rognlien, rådgiver Yara.

Kundens behov

Yara har i alle år vært en viktig kunnskapsformidler inn i den norske landbruksnæringen. Blant annet med dyp og bred rådgiverkompetanse, seminarer og informasjon via nyhetsbrev og kundemagasinet Gjødselaktuelt. I forbindelse med omprofileringer har magasinet blitt redesignet først i 2008 og nå senest i 2016.

Leveransen

Digitalfabrikken har vært byråpartner for Yara siden 2000 og har i disse årene jobbet helhetlig med merkevarebygging av selskapet. Vi har levert alt fra løpende rådgivning innen strategi, kommunikasjon og design, samt produksjon av en rekke ulike markedsaktiviteter. Vi har også jobbet med utviklingen av merkenavnet Air1, der vi utviklet logo, grafisk profil og bidro sentralt i den internasjonale lanseringen av produktet. Digitalfabrikken har også ved flere anledninger bidratt som fasilitator av kreative prosesser, interne workshops og RankBoard, som er Digitalfabrikkens egenutviklede merkevareverktøy.

I 2008 fikk Digitalfabrikken i oppgave å utvikle nytt magasindesign for Gjødselaktuelt og har siden det hatt ansvar for grafisk produksjon av magasinet. I forbindelse med Yaras nye konsernprofil fikk Digitalfabrikken i slutten av 2015 igjen oppdraget med å utvikle nytt design for magasinet og et videre ansvar for grafisk produksjon. Gjødselaktuelt er et betydelig bransjemagasin og en viktig kommunikasjonskanal til sine 25 000 faste abonnenter i landsbruksnæringen.

GA_side1_mockup GA_oppslag1_0116

Mockup_brettet

 Mockup_brettet_2

gjodsel_mockup

Gjødsel™ Mobil applikasjon

Yara ønsket som første gjødselsprodusent å tilby en mobil applikasjon tilpasset norsk landbruk. For å utforske mulighetene og definere rammene for oppgaven fasiliterte vi en workshop som vi kalte MindApp™. Nøkkelpersoner fra Yara og fagpersoner fra landbruksnæringen hadde to fruktbare dager sammen da vi kom fram til mange gode potensielle apper. Vårt felles mål var å avdekke de områdene der Yaras ressurser og talenter møtte markedets behov.

Digitalfabrikken har jobbet tett med Yara siden 2000 og har i løpet av de årene vært involvert i en rekke oppgaver både nasjonalt og internasjonalt. Oppgaven med utvikling av app var vår første og gav oss som byrå en viktig erfaring å bygge videre på. Den strategiske og kreative fasen er særdeles viktig, der avdekkes eventuelt markedspotensiale og bruksnytte, noe som er helt avgjørende for en mobilapplikasjon. I dette oppdraget jobbet Digitalfabrikken i samarbeid med Screenpartner.

Mest nytte har den for deg som har behov for enkel utregning av gjødselmengde ut fra valgt mengde nitrogen/daa. I tillegg vil kalkulatoren beregne tilførselen av fosfor, kalium og svovel ved den valgte gjødselmengden. Mobilapplikasjonen inneholder også en kort beskrivelse av Yaras gjødselprodukter i det norske markedet.

«Digitalfabrikken og deres samarbeidspartner Screenparter hjalp oss med utviklingen av vår første app – Gjødsel. Dette ble et godt verktøy for våre kunder og ikke minst ble den lagt merke til internt, der mobile applikasjoner ble satt på dagsorden for alvor. Vi opplevde at deres workshop, Mindapp™, som vi gjennomførte i forkant av utviklingen var et viktig verktøy med tanke på å avdekke bedriftens forretningsmessige og strategiske potensiale for bruk av apps.» Anders Rognlien, rådgiver Yara.

MindApp™ i din bedrift?

Er du nysgjerrig på hva Digitalfabrikken kan levere innen apps for pads og smartphones kan du kontakte daglig leder Petter Wilhelmsen 922 922 02 eller petter@digitalfabrikken.no. Digitalfabrikken kan i samarbeid med Screenpartner bidra med MindApp™, interaksjonsdesign, systemutvikling, prosjektledelse og lansering – fra idé til ferdig applikasjon.

Bluberries front page photo: iStockphoto.com