Våre tjenester

Digitalfabrikken Reklamebyrå hjelper bedrifter til hensiktsdrevet* virksomhet og har gjennom snart tre tiår hjulpet over 100 store og små virksomheter med ulike oppgaver innen merkevarebygging. Dette har gitt oss et rikt erfaringsgrunnlag innen reklame, konseptutvikling, kreativ kommunikasjon og strategisk design. Vi har bidratt som fasilitator i en rekke prosesserer og workshops, noe som har gitt oss god forståelse for helhet og virksomhetenes behov for flersidige vurderinger. Våre leveranser har en strategisk forankring og er inspirert av troen på at unike bedrifter vinner oftere.

*Mindworks with Purpose: Vår markedsorienterte definisjon av hensikt uttrykker i praksis at bedriftens ekspertise skal utgjøre en forskjell for de som trenger den. Vi søker å finne koblingspunktet mellom talent og behov, fordi vi tror det er der gullet ligger. Grunnlaget for det hele, det som gir mening og samsvarer med alt og alle. Aristoteles sa (350 f.Kr.): «Der ditt talent og verdens behov krysses, ligger ditt kall (lat. hensikt)».

Konsulent- og rådgiver

Digitalfabrikken tilbyr hensiktsdrevne konsulent- og rådgivertjenester med merkevarebyggende forankring. Vi har mange års erfaring fra strategi- og lederoppgaver i næringslivet, og bred operativ trening med interne prosesser og kreativt arbeid for flere av landets største bedrifter.

Ved hjelp av skreddersydde verktøy og bred rådgiverkompetanse har vi de ressurser som skal til for å løse oppgaver innen strategi og merkevarebygging. RankBoard er i så måte et egenutviklet strategiverktøy som gjør de viktigste valgene lekende lette! Det er utviklet som et brettspill og er et pedagogisk tilrettelagt verktøy for lederteam og arbeidsgrupper. Vi kan blant annet tilby:

 • RankBoard – merkevareessens
 • Spørsmål er svaret (nyhet) – speed workshop (les mer …)
 • Kommunikasjonsstrategi og merkevarebygging
 • Konsept- og forretningsutvikling
 • Verdiprosesser
 • Coaching og teambuilding

Strategisk kommunikasjon

Vi tror at unike bedrifter som kommuniserer forankret i sin sanne identitet vinner oftere. Vi tror effektiv reklame er tuftet på bedriftens virkelige verdier. Den speiler bedriftens sjel gjennom tanker, ord og handlinger. Enkel og kreativ, som et Columbi egg. Dette har vært vår arbeidsfilosofi i over 20 år. Kunder som DNB og Yara har vært med oss nesten helt fra starten og gitt oss anledning til å bygge og videreutvikle våre ressurser og vår kompetanse i denne retningen. Sammen med våre inhouse partnere på web og mobile applikasjoner kan vi bistå våre kunder i helhetlige oppgaver som også krever ulike digitale løsninger. Vi kan blant annet tilby:

 • Konseptutvikling, art direction og kreativt arbeid
 • Kampanjer og markedsaktiviteter for skjerm og trykk
 • Intern kommunikasjon
 • Navn og slagord

Strategisk design og identitet

På en måte skulle alle mennesker hatt sin egen logo. For en logo er både et navn og et bilde. – At vi kan se navnet og ikke bare lese det gir en viktig tilleggsopplevelse. Slik er det også med bedriftens øvrige visuelle elementer i møte med medarbeidere, kunder og publikum – det viser hva ord ikke kan uttrykke. Det store spørsmålet blir da; stemmer dette bildet som tegnes av bedriften overens med det vi står for – eller vår hensikt med det hele?

Planlagt design bidrar til å gi bedriften personlighet og karakter – og binder sammen tanker, ord og handlinger. Vi tror at «bedriftens fingeravtrykk» kan ha en avgjørende betydning for bedriften. Det kan underbygge dens ord og handlinger – eller underminere alt den står for. Sammen med strategisk kommunikasjon er design et virkemiddel som gir bedriften en visuell identitet med særegne karaktertrekk vi kan gjenkjenne overalt. Digitalfabrikken har lang erfaring i identitetsprosesser og har i tillegg til designkompetanse ressurser innen strategi, konseptutvikling og merkevarebygging.

 • Visuell identitet/grafisk profil
 • Interaktiv design for web og mobile applikasjoner
 • Redaksjonell design

Forretningsutvikling og konsept

God strategisk kommunikasjon er forankret i bedriftens planer og verdigrunnlag. Et hensiktsdrevet konsept ivaretar imidlertid enda flere viktige dimensjoner. Det kjennetegnes av å være overbyggende, forenklende og tilgjengelig. Det evner å inspirere, selge og ikke minst bygge brandet.  Bedriftens hensikt bidrar til viktige avgrensninger og grunnleggende kunnskap om eget talent og markedets behov – det er et fjellstøtt og samsvarende forretningsgrunnlag for videre utvikling av bedriftens konsept og strategiske kommunikasjon.

RankBoard

RankBoard er et strategiverktøy som bidrar til å syneliggjøre brandets (eller bedriftens) merkevareessens. Ved å avdekke, rangere og bearbeide brandets rasjonelle og emosjonelle ressurser får man et relevant grunnlag å bygge videre på i forbindelse med oppgaver innen hensiktsdrevet kommunikasjon og design. RankBoard er utviklet som et brettspill og er et pedagogisk tilrettelagt verktøy for lederteam og arbeidsgrupper.

Coaching

I coaching er det etablert en faglig plattform basert på positiv psykologi, det læringsorienterte tankesettet, løsningsfokusert tilnærming og kognitiv terapi. Disse fagområdene representerer således viktige grunntanker, og inspirerer ved valg av virkemidler. I et typisk coachingløp vektlegger vi og forfølger de positive banene i menneskets liv, og fokuserer på styrkene og hvordan disse kan utvikles for å nå nye mål. (Coaching tilbys til både bedriftens ledere og medarbeidere.)

Kreativ ledelse

La byrålederen komme til din bedrift, være din mann – og jobbe for deg. La han sitte sammen med deg, på din side av bordet. Bistå deg – med det han kan best. La han hjelpe deg med å utvikle dine kreative medarbeidere, avdekke og forfatte en kreativ strategi, skape en kreativ plattform, konseptutvikle produkter og tjenester. Og ikke minst iverksette og overvåke slagkraftige markedsaktiviteter.

Tekst og kommunikasjon

Med overblikk, helhet og kreativitet som inspirasjon og erfaringsgrunnlag kan vi løse ulike tekst- og kommunikasjonsoppgaver i din bedrift. Gode idéer kombinert med trygg forankring i bedriftens forretningsstrategi og merkevaregrunnlag gir oss det beste grunnlag for revitalisering og forenkling av komplisert informasjon og omfattende tekstmateriale.

Produksjon

Vi har ledet tusenvis av produksjonsjobber gjennom mange år og har selv produsert tekster, grafisk design, foto, nettsteder mm. Bare for DNB Eiendom har vi skrevet over 5000 boligtekster og trykket utallige eiendomsprospekter. Vi har således god erfaring med alle ledd i de fleste produksjonsprosesser og kan bistå med produksjonledelse og konkurransedyktige totalpriser.